Kup bilet

Efektywność pracownika. Na co zwrócić uwagę?

Efektywność pracownika jest jednym z ważniejszych pozafinansowych czynników. Jak ją mierzyć i na co zwrócić uwagę, by zrobić to rzetelnie?

 

Managerami zazwyczaj nie zostają pracownicy z przypadku. To osoby, które wykazały się efektywnością pracy, realizowały jej założenia i udowodniły, że ich szerokie kompetencje interpersonalne zrobią z nich dobrych liderów. Nie boją się oceniać pracy innych i samemu być ocenianym, co jest naturalne procesie w czasie rozwoju zawodowego.

 

Dla przeciętnego, a w szczególności początkującego, pracownika ocenianie wiąże się jednak ze stresem. Większość ludzi z natury jest pesymistycznie nastawiona do systemu zarządzania i ewaluacji progresu pracy, dlatego każdą rozmowę kwartalną czy spotkanie z kadrą managerską utożsamia z sytuacją negatywną i stresową.

 

Mierzenie efetywności pracownika jest jednak podstawowym zadaniem managementu, podobnie jak zrozumienie jego motywów działania i powodów określonej efektywności. Co zrobić, by rzetelnie ocenić wydajność pracownika?

 

Przeszkody w osiągnięciu maksymalnej efektywności

 

Po pierwsze, kluczowa jest komunikacja. Kartkę z tym słowem powinni sobie powiesić w zasięgu wzroku chyba wszyscy managerowie. Podstawą pracy jest jasne i zrozumiałe dla obu stron przedstawienie założeń, celów i metod wykonania projektu, któremu pracownik ma się poświęcić. To nie tylko pomoże w ograniczeniu ewentualnych poprawek, ale również znacząco zminimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędów, które niekiedy zarówno dla firmy, jak i zatrudnionego mogą być kosztowne. Poza tym tracenie czasu w pracy na poprawki, których można było uniknąć, działa demotywująco.

 

Istotne jest również odpowiednie wyposażenie pracownika w narzędzia do wykonania pracy. Nie można oczekiwać odpowiednich rezultatów, jeśli zatrudniony od początku zmaga się z brakiem. To odpowiedzialnością pracodawcy reprezentowanego przez managera jest zapewnienie zatrudnionemu miejsca do wykonywania pracy i sprzętu do tego koniecznego.

 

Po trzecie, nie bez znaczenia jest również odpowiedni dobór pracownika pod wykonywane zadanie. Podczas procesu rekrutacyjnego to manager w dużej mierze wpływa na to, czy kandydat zostanie zatrudniony na konkretnym stanowisku w firmie. Jeśli już wtedy nie zwróci uwagi na to, czy dana osoba posiada kluczowe kompetencje konieczne do wykonywania danej pracy, jest to jego błąd. Nie każdy nadaje się do wykonywania wszystkiego.

 

Efektywność pracownika – co jeszcze na nią wpływa?

 

Wyeliminowanie przeszkód to podstawa, która umożliwia pracownikowi właściwe wykonywanie powierzonych mu zadań. To, co przede wszystkim wpływa na wydajność, to sam zatrudniony.

 

Kompetencje i wiedza – do wykonywania konkretnych zawodów potrzebne są określone umiejętności. Te rekruterowi przedstawia się zarówno w CV, jak i na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli ktoś zobowiązuje się, że potrafi wykonać konkretne zdanie, manager ma prawo wymagać od niego umiejętności poradzenia sobie z zagadnieniem.

 

Zaangażowanie – nawet najlepszym zdarzają się momenty, w których wydajność ich pracy spada. Takie sytuacje wymagają od managementu interwencji i odpowiedniej motywacji pracownika. Zaangażowanie w pracy to klucz do progresu całego zespołu. Warto pamiętać, że obecność lub nieobecność motywacji jest zaraźliwa.

 

Dbałość o detale – pracę można wykonywać na różne sposoby. Bardziej ceni się tych pracowników, którzy sprawdzają każdy najmniejszy szczegół zanim skierują produkt do dalszej emisji. To szczególnie ważne, gdy odpowiadają za niego bezpośrednio przez przekazaniem go do klienta. Jeśli zatrudniony został ktoś, kto woli upewnić się trzy razy, że to co wykonał jest dobre, wiadomo, że był to dobry wybór.

 

Te czynniki bezpośrednio wpływają na to, czy daną osobę można nazwać wydajną. Dopiero dogłębne przeanalizowanie każdego z nich pozwoli na stworzenie pełnego obrazu działania osoby zatrudnionej. Warto zapamiętać, że wydajność pracownika należy do kluczowych pozafinansowych wskaźników efektywności  i jest jednym z fundamentów zarządzania operacyjnego firmy. Warto jest więc zrobić wszystko, by uzyskać najwyższą możliwą jej wartość.

 

Wiedza jest podstawą do budowania marki. Nie możesz z niej nie skorzystać. Zmień z nami oblicze polskiego biznesu i weź udział w Company Management Congress

KUP BILET

Sprawdź nas również na Facebooku:

CMC Congress

DOŁĄCZ DO COMPANY MANAGEMENT CONGRESS

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ JUŻ TERAZ!

WYPEŁNIJ FORMULARZ