Kup bilet

17 lutego 2021

Zarobki kobiet i mężczyzn. Jak duża jest luka płacowa?

Od wielu lat mówi się o nierównościach w kwestiach płacowych. Zarobki kobiet i mężczyzn za tę samą pracę się różnią. Pytanie jednak, jak duża jest to luka.

Kwestie równouprawnienia płacowego są szeroko komentowane nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Według danych Europarlamentu, kobiety w Unii Europejskiej zarabiają średnio o 15 procent mniej niż mężczyźni. Badania wskazują, że największą lukę płacową dostrzec można w Estonii. Wynosi ona aż 23 procent. Co ciekawe, wyróżnienie za najniższą trafiło w ręce Rumunii. Tam różnice te sięgają zaledwie trzech procent. Polska znalazła się na szóstym miejscu za Rumunią, Luksemburgiem, Włochami, Belgią i Słowenią.

 

EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKA. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

 

Analitycy wskazują jednak, że niższa luka płacowa ze względu na płeć zatrudnionych nie musi koniecznie wynikać z dużej wrażliwości na kwestie równouprawnienia. Niekiedy pojawia się ona w krajach, w których aktywizacja zawodowa kobiet jest niższa. Te, które pracują, zazwyczaj są wysoko wykształcone i automatycznie podejmują się bardziej prestiżowych zajęć. Wyższa luka płacowa z kolei można oznaczać, że kobiety wykonują zawody słabiej płatne lub działają zawodowo w niepełnym wymiarze godzin.

 

zarobki kobiet i mężczyzn

Zarobki kobiet i mężczyzn – polskie dane

 

Kwestią gender pay gap zajął się między innymi Główny Urząd Statystyczny. Według badań przeprowadzonych w 2016 roku różnice są spore. Analizy te obejmują podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób (w momencie losowania próby). Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały miesiąc październik 2016 r. Wysokość wynagrodzeń prezentowana jest w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

 

Wyniki badania są jednoznaczne. GUS podał, że w 2016 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było wyższe o 18,5 procent od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet. Godzinowe w tym samym stosunku było wyższe o 12,1 procent.

 

KOMPETENCJE MIĘKKIE PODSTAWAMI SUKCESU W SPRZEDAŻY?

 

Jak różnią się zarobki kobiet i mężczyzn w zależności od grupy zawodów?

 

Bardziej szczegółowe badania przeprowadzone dwa lata później okazały, jak różnią się zarobki kobiet i mężczyzn w zależności od zawodów. Wśród przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników struktura finansowa to średnie zarobki na poziomie 10917,60 zł u mężczyzn i 8065,66 zł u kobiet. Specjaliści to zestawienie na poziomie 7242,81 zł i 5449,12 zł. Technicy i inny średni personel to z kolei różnice rzędu 5681,80 zł i 4352,53 zł. Niecałe 300 zł różnicy to z kolei specyfika gender pay gap wśród pracowników biurowych. Mniejsze różnice są również wśród pracowników usług i sprzedawców. Tylko w jednej grupie zawodowej średnią przewagę finansową miały kobiety. Była to grupa rolników, ogrodników, leśników i rybaków. Kobiety zarabiały więcej od mężczyzn o… 11 złotych.

 

W październiku 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 5003,78 zł. Mężczyźni w tym czasie osiągnęli przeciętne wynagrodzenie wyższe o 443,46 zł, a kobiety niższe o 460,42 zł.

 

Wiedza jest podstawą do budowania marki. Nie możesz z niej nie skorzystać. Zmień z nami oblicze polskiego biznesu i weź udział w Company Management Congress

KUP BILET

Sprawdź nas również na Facebooku:

CMC Congress

DOŁĄCZ DO COMPANY MANAGEMENT CONGRESS

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ JUŻ TERAZ!

WYPEŁNIJ FORMULARZ